Dementia

(NL onderaan)

Dementia is a problem worldwide
Several years ago, David's mum Marie Anne was diagnosed with early-onset dementia. Since then we have been faced with this disease on a daily basis. We see Marie Anne going backwards with every step. We feel frustrated that despite all the knowledge that we already have, there is still so much we don't know.

Did you know that, every 3 seconds someone in the world is afflicted by dementia. More than 50 million people worldwide have this disease. It appears to be a sickness of our times because research predicts that the number of people with dementia will double every 20 years. Dementia is a collection of various memory issues whereby the daily life of people is compromised. Alzheimer's disease is one of the most well-know kinds. This terrible disease does not only impact the life of the person with dementia, it also impacts their partner, children, family, friends... (Care)research on dementia is necessary and it increases the chances of curing it in the future, but is also ensures that a personalised living situation is possible right now.

That's why we hope to support this research with this creative and heart-warming project and put the brakes on this disease wich is taking over the world.


Dementie is een wereldwijd probleem
Een aantal jaar geleden werd bij de mama van David, Marie Anne jongdementie vastgesteld. Sindsdien worden we dagelijks geconfronteerd met deze ziekte. Wij zien Marie Anne met elke stap achteruit gaan. We voelen een frustratie dat er ondanks de reeds verworven kennis, nog zo weinig geweten is.

Want weet je, elke 3 seconden wordt iemand ergens ter wereld getroffen door dementie. Wereldwijd hebben meer dan 50 miljoen mensen deze aandoening. Een ziekte van deze tijd zo blijkt, want onderzoek voorspelt dat het aantal mensen met dementie elke 20 jaar zal verdubbelen. Dementie is een verzamelnaam voor verschillende geheugenproblemen waarbij het dagelijks functioneren van mensen in het gedrang komt. De ziekte van Alzheimer is de meest bekende vorm. Deze vreselijke ziekte heeft niet alleen een impact op het leven van de persoon met dementie, maar ook op zijn/haar partner, kinderen, familie, vrienden... (zorg)onderzoek naar dementie is nodig en vergroot de kans op genezing in de toekomst, maar zorgt ook voor een aangepaste leefsituatie vandaag. 

Daarom hopen we met dit creatieve en warm project het onderzoek te steunen en zo de snelheid waaraan deze ziekte de wereld inpalmt mee af te remmen.